Do pobrania

Nazwa wniosku

Formaty dostępne do pobrania

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego (np. eksmisji)

Wniosek o doręczenie korespondencji sądowej

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym

Wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości składany w toku postępowania

Powyżej znajdują się wzory pism do pobrania w formacie PDF. Korzystanie z poniższych wzorów nie jest obowiązkowe i można je modyfikować według własnych potrzeb. Urzędowy formularz wniosku o wszczęcie egzekucji oraz skargi na czynności komornika znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-wniosku-o-wszczecie-egzekucji-oraz-skargi-na-czynnosci-komornika.