Spłata zadłużenia

Spłaty zadłużenia można dokonać poprzez wpłatę:
– przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy komornika BNP PARIBAS S.A. nr 19 1600 1462 1870 1275 0000 0001;
– gotówką w kasie kancelarii.

W tytule przelewu lub przekazu należy wskazać sygnaturę sprawy oraz dane identyfikacyjne (imię i nazwisko oraz PESEL lub NIP). Niezbędnych informacji zasięgnąć można pocztą elektroniczną (bydgoszcz.lakomska@komornik.pl) lub telefonicznie pod numerem 789 780 506. Wszelkie dane kontaktowe znaleźć można w zakładce Kontakt.