Postępowanie o opróżnienie lokalu, wprowadzenie w posiadanie

Podstawą egzekucji roszczeń niepieniężnych, czyli m.in. postępowania o opróżnienie lokalu z osób i rzeczy (eksmisja) czy wprowadzenia wierzyciela w posiadanie nieruchomości lub ruchomości, jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym będą zaopatrzone w klauzulę wykonalności orzeczenie sądu lub akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji. Postępowanie polega na usunięciu oporu dłużnika w wydaniu wierzycielowi rzeczy – nieruchomości lub ruchomości – co do której dłużnik utracił tytuł prawny lub którą posiadał bez takiego tytułu.

Komornik sądowy z Bydgoszczy prowadzi postępowania o eksmisję i wprowadzenie w posiadanie nieruchomości wyłącznie w obszarze działania Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Informacje o obszarze działalności komornika z Bydgoszczy w pozostałym zakresie znaleźć można w zakładce Właściwość terytorialna.

Opłaty egzekucyjne pobierane za egzekucję świadczenia niepieniężnego regulują art. 33-39  ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Przyznane wierzycielowi zwolnienie z kosztów sądowych rozciąga się również na postępowanie egzekucyjne. Ponadto wierzyciel w trudnej sytuacji materialnej może zwrócić się do sądu o zwolnienie całkowite lub częściowe z kosztów komorniczych.

W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu.