Inne postępowania

Doręczenie korespondencji sądowej

Komornik na zlecenie sądu lub wniosek powoda zobowiązanego przez sąd osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje. Ponadto komornik po nieskutecznej próbie doręczenia ustala na zlecenie ww. podmiotu aktualny adres zamieszkania adresata w oparciu o bazy danych organów podatkowych, organów rentowych i banków. Wzór wniosku znaleźć można w zakładce Do pobrania.

Opłata od wniosku o doręczenie korespondencji za pośrednictwem komornika wynosi 60,00 zł, natomiast od wniosku o ustalenie aktualnego adresu 40,00 zł. Przyznane stronie zwolnienie z kosztów sądowych rozciąga się również na postępowanie komornicze. Ponadto strona w trudnej sytuacji materialnej może zwrócić się do sądu o zwolnienie całkowite lub częściowe z kosztów komorniczych.

Spis inwentarza

Spis inwentarza sporządzony zostać może na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku bądź zapisobiercą, a także na wniosek wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela i wierzyciela zmarłego. Postępowanie polega na ustaleniu i spisaniu przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych oraz długów spadkowych ze wskazaniem ich wartości na dzień spadku. Wzór wniosku znaleźć można w zakładce Do pobrania.

Opłata od wniosku o sporządzenie spisu inwentarza wynosi 400,00 zł. Przyznane stronie zwolnienie z kosztów sądowych rozciąga się również na postępowanie komornicze. Ponadto strona w trudnej sytuacji materialnej może zwrócić się do sądu o zwolnienie całkowite lub częściowe z kosztów komorniczych.

Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego jest zapisem naocznych spostrzeżeń komornika poczynionych w toku osobistych oględzin. Przedmiotem protokołu nie mogą być spostrzeżenia poczynione na podstawie dostępnych komornikowi rejestrów i innych publicznych źródeł informacji, jak też hipotezy dotyczące określonych zjawisk, relacji oraz związków przyczynowo—skutkowych. Wzór wniosku znaleźć można w zakładce Do pobrania.

Opłata od wniosku o sporządzenie protokołu stanu faktycznego wynosi 400,00 zł. Przyznane stronie zwolnienie z kosztów sądowych rozciąga się również na postępowanie komornicze. Ponadto strona w trudnej sytuacji materialnej może zwrócić się do sądu o zwolnienie całkowite lub częściowe z kosztów komorniczych.